Rechts in Verzet
Wie verandering in dit land wil, zal in beweging moeten komen!

Over ons

RIV (Rechts in Verzet)

Is opgericht in oktober 2017 tegen de achtergrond van de alsmaar toenemende massa-immigratie en islamisering van Nederland. De mannen en vrouwen van RIV hebben de afgelopen jaren (bij een andere partij) veel ervaring opgedaan in het organiseren van demonstraties. Wij komen (uit verschillende delen van Nederland) vreedzaam, en democratisch in verzet. Door middel van het professioneel organiseren van een demonstratie of protestactie op locatie, stellen wij een (toekomstig) probleem aan de kaak. Tevens maken wij gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis. Het spreekrecht is een uitstekend democratisch recht.

Ons grootste doel is natuurlijk het behouden van onze eigen cultuur, tradities, normen en waarden. 

Maar in het algemeen voert RIV actie tegen o.a. de komst van moskeeën, en illegalenhotels.

RIV werkt nauw samen met politieke partijen, buurtbewoners, en actiegroepen in Europa.
Demonstraties, die worden aangekondigd op onze website, Facebookpagina en Twitteraccount.

Standpunten 

De-islamiseren 

Bouwstop voor nieuwe moskeeën en het uitbreiden van bestaande moskeeën.

Azan (gebedsoproep) via luidsprekers moet verboden worden.

Een algeheel boerkaverbod.

Islamitische scholen moeten gesloten worden.

Onverdoofd ritueel slachten is wettelijk verboden. Geen uitzondering op de wet.

Invoer ritueel geslachte dieren moet verboden worden.

Democratie 

Invoering bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model.

Referendum over EU-lidmaatschap. Wij zijn voor een Nexit. 

Referendum over de euro. 

Gekozen burgemeester.

Immigratie

Opzeggen Schengen-verdrag en herinvoering grenscontroles. 

Sluiten landsgrenzen voor gelukszoekers.

Humane opvang voor mensen in de eigen regio.

Illegalen moeten direct worden vastgezet en snel worden uitgezet voor de openbare orde en veiligheid en de volksgezondheid.

Criteria toewijzing sociale huurwoning.

Wie het langst op de wachtlijst staat maakt de meeste kans. 

Urgentie voor ouders met kinderen die op straat staan.

Zorg

Een betaalbare zorg voor iedereen. Het eigen risico per direct afschaffen, want wie ziek is mag niet gestraft worden.

Sluiten van voedselbanken. Mensen voorzien van voldoende inkomen voor de eerste levensbehoefte.

Een 24 uursopvang voor ALLE dak- en thuislozen. 

Traditie

Nederlandse tradities moeten door middel van wetgeving beschermt worden. Bijvoorbeeld Zwarte Piet is zwart, niet bruin, of welke regenboogkleur dan ook.

Overig

Ieder individu is bij ons gelijk, ongeacht huidskleur, seksuele geaardheid, geslacht, geloof of afkomst. 

Strikte scheiding van kerk en staat, geen religieuze uitingen tijdens het uitoefenen van een beroep. Dit geldt ook in geval van vrijwilligerswerk.

Heb je goede  ideeën, opmerkingen of wil je bij ons aansluiten?
Aarzel dan niet en vul het contactformulier in.

https://www.facebook.com/pages/category

http://mobile.twitter.com/rechtsinverzet 

https://www.youtube.com/channel/UCLmIkLpLOSn3tk_t51vc_uw